Hoeveel kost een tandartsbezoek?

Hoeveel kost een tandarts?

Hoeveel kost een tandarts?

De opmars van (esthetische) tandheelkunde is niet meer te stuiten. Alsmaar minder mensen nemen genoegen met de tanden die ze van moeder natuur gekregen hebben en laten hun gebit verfraaien. Heb je je ooit al eens afgevraagd hoeveel een bezoek bij de tandarts nu eigenlijk kost? Ehm… ok, misschien niet, maar toch is dit interessant om te weten voor een toekomstige visite.

Voor jullie gemak heb ik de vaak voorkomende handelingen in een overzicht gegoten. Je vindt hier de honoraria van de tandartsen terug zodat je hiermee rekening kan houden als je nog eens een check-up bij de tandarts gepland hebt.

Vergeet je portemonnee niet!

Hoeveel kost een tandarts voor vaak voorkomende prestaties

De overzichten geven de honoraria weer voor frequent uitgevoerde handelingen. Alles wordt gecatalogeerd volgens het type werk dat moet uitgevoerd worden. Het kan gaan over raadplegingen, preventieve en bewarende tandzorg, extracties en prothesen. Je merkt dat alles ook leeftijdsgebonden is. Met dit overzicht kun je alvast inschatten hoeveel werk er aan de winkel is en hoeveel je bezoek ongeveer zal kosten.

Raadplegingen

Tot 18 jaar

Tot 18 jaar krijg je 100% tegemoetkoming, dus kost een visite in theorie niks.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
371011Raadpleging22,5022,50022,500
371033Consult bij zieke thuis, op aanvraag van een arts31,0031,00031,000
371055Bijkomend honorarium voor dringende raadpleging of raadpleging tijdens weekend of op feestdag9,509,5009,500
371070Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts21,0021,00020,500
371092Raadpleging orthodontie door tandarts-specialist in de orthodontie 26,5026,50026,500
371114Raadpleging parodontologie door tandarts-specialist in de parodontologie26,5026,50026,500

Vanaf 18 jaar

Tegemoetkomingen vanaf 18 jaar zijn uiteraard minder dan bovenstaande, maar nog steeds interessant om te krijgen. Voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, is een bezoek aan de tandarts ook gratis.

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
301011Raadpleging22,5017,005,5022,500
301033Consult bij zieke thuis, op aanvraag van een arts31,0023,008,0031,000
301055Bijkomend honorarium voor dringende raadpleging of raadpleging tijdens weekend of op feestdag9,506,503,009,500
301070Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts21,0015,505,5021,000
301092Raadpleging orthodontie door tandarts-specialist in de orthodontie26,5021,005,5026,500
301114Raadpleging parodontologie door tandarts-specialist in de parodontologie26,5021,005,5026,500

Preventieve tandzorg

Tot 18 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken* 
371615Eerste mondonderzoek tijdens het kalenderjaar46,5046,50046,500
371571Tweede mondonderzoek tijdens het kalenderjaar24,0024,00024,000
Verzegelen van groeven en putjes
372514
Op een blijvende tand14,5014,50014,500
372536Per bijkomende tand10,0010,00010,000

Vanaf 18 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Mondonderzoeken tot de 67ste verjaardag
301593Eenmaal per kalenderjaar64,00
60,503,5064,000
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar
Het terugbetalingstarief geldt voor wie het vorige kalenderjaar een terugbetaalde prestatie liet uitvoeren bij de tandarts. Wie dit niet deed, krijgt een lagere tegemoetkoming. 
302153Rechter bovenkwadrant14,5011,003,5014,500
302175Linker bovenkwadrant14,5011,003,5014,500
302190Linker onderkwadrant14,5011,003,5014,500
302212Rechter onderkwadrant14,5011,003,5014,500
302234Meerdere kwadranten14,5011,003,5014,500

Bewarende verzorging

Tot 15 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019

Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld

Vulling melktanden
373811Op een tandvlak47,5047,50047,500
373833Op twee tandvlakken63,0063,00063,000
373855Op drie of meer tandvlakken79,0079,00079,000
Vulling blijvende tanden
373892Op een tandvlak47,5047,50047,500
373914Op twee tandvlakken63,0063,00063,000
373936Op drie of meer tandvlakken79,0077,50079,000
Andere verstrekkingen
373951Gedeeltelijke opbouw blijvende tand94,5094,50094,500
373973Volledige opbouw blijvende tand110,50110,500110,500

Tot 18 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Vulling tanden
374371Op een tandvlak31,5031,50031,500
374393Op twee tandvlakken47,5047,50047,500
374415Op drie of meer tandvlakken63,0063,00063,000
Andere verstrekkingen
374430 Gedeeltelijke opbouw blijvende tand77,5077,50077,500
374452Volledige opbouw blijvende tand94,5094,50094,500

Van 15 tot 18 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
374312Een wortelkanaal90,0090,00090,000
374533Twee wortelkanalen108,00108,000108,000
374555Drie wortelkanalen163,50163,500163,500
374570Vier of meer wortelkanalen216,50216,500216,500
Andere verstrekkingen
374474Opbouw met een op maat gemaakte kroon op een melkmaaltand of een eerste blijvende maaltand126,00126,000126,000
Bijkomende honoraria
373590Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,0012,00012,000
373612Bijkomende honorarium voor het gebruik van een cofferdam, ongeacht het aantal tanden12,0012,00012,000
Forfait voor urgentiebehandeling
373575Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst90,0090,00090,000

Vanaf 18 jaar
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt 
verhoogde 
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT * 
Zonder MZT*Binnen MZT *  
Zonder MZT*
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug-
betaling
Rem-
geld
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand
304312Een wortelkanaal90,0077,5012,5065,0025,0090,00 
089,001,00
304533 
Twee wortelkanalen108,0095,5012,5083,0025,00108,00
0107,001,00
304555 
Drie wortelkanalen163,50151,5012,00139,50
24,00163,50
0162,501,00
304570 Vier of meer wortelkanalen216,50204,0012,50191,50
25,00216,50
0215,501,00
Vulling tanden
304371Op een tandvlak31,50
25,506,0019,50
12,0031,50 
030,501,00
304393Op twee tandvlakken47,5038,509,0029,50
18,0047,50 
046,501,00
304415Op drie of meer tandvlakken63,0054,009,0045,00
18,0063,00
062,001,00
303590Bijkomend honorarium voor adhesieve technieken op blijvende tanden, per tand12,009,003,007,50
4,5012,00 
012,00 
0
304430Gedeeltelijke opbouw blijvende tand77,5063,0014,5048,50
29,0077,50
076,501,00
304452Volledige opbouw blijvende tand94,5080,0014,5065,50
29,0094,50
093,501,00

Extracties – het trekken van tanden

Tot 18 jaar

CodePrestatieHono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019  
Tandextracties (inclusief eventuele hechting)
374850Extractie melkmolaar, melkhoektand of blijvende tand40,5040,50040,500
371151Extractie melkmolaar, melkhoektand of blijvende tand bij patiënt met verhoogd bloedingsrisico (1)56,5056,50056,500
371195Heelkundige extractie van een definitieve tand maar geen snijtand (2)114,50114,500114,500
374872Extractie per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting28,0028,00028,000
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (3)
374754Verwijderen van een tandwortel35,5035,50035,500
374776  Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand47,5047,50047,500
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
374931Wondhechting(en), ongeacht het aantal18,0018,00018,000

Vanaf 18 jaar
Je bent 
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
CodePrestatieHono-
rarium
 Binnen MZT
Zonder MZTBinnen MZTZonder MZT
Terug- 
betaling
Rem-
geld
 
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
 
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
Terug- 
betaling
 
Rem-
geld
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (2)
304754Verwijderen van een tandwortel35,50
28,507,0022,00
13,5035,50
034,501,00
304776Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand47,5040,507,0033,5014,0047,50046,501,00
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
304931Wondhechting(en), ongeacht het aantal18,0015,003,0013,504,5018,00018,000

Vanaf 55 jaar
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019
CodePrestatieHono-
rarium
Binnen MZTZonder MZTBinnen MZT Zonder MZT
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Terug- 
betaling
Rem-
geld
Tandextracties (inclusief eventuele hechting)
304850Extractie van een tand40,5033,507,0026,50
14,0040,50
039,501,00
301151Extractie van een tand bij patiënt met verhoogd bloedingsrisico (1)56,5046,5010,0038,0018,5056,50055,501,00
301195Heelkundige extractie van een definitieve tand maar geen snijtand (2)114,5070,5044,0070,5044,0092,5022,0092,5022,00
304872Extractie per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting28,00 
23,005,0018,00
10,0028,00 
027,001,00
Verwijderen tandwortels (inclusief eventuele hechting) (3)
304754Verwijderen van een tandwortel35,5028,507,0022,00
13,5035,50
034,501,00
304776Verwijderen van meerdere wortels van eenzelfde tand47,5040,507,0033,5014,0047,50046,501,00
Wondhechting na bovenvermelde tandzorg in geval van nabloeding
304931Wondhechting(en), ongeacht het aantal18,0015,003,0013,504,5018,00018,000

Tandprothesen

Tot 18 jaar

Hier zit het wat ingewikkelder in elkaar. Enkel wie uitneembare prothesen heeft, heeft recht op een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming (1)
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019
Uitneembare protheseVan 379,61 euro
tot 605,76 euro

Plaatsing van tanden op onvolledige prothese (2)

 • Voor eerste tand
 • Voor tweede en volgende tanden
167,50 

48,50
Herstelling van de prothese (3)121,00
Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn (4)177,50

(1) Enkel wie de plaatsing door een geconventioneerde tandarts heeft laten uitvoeren, krijgt de tandprothese volledig terugbetaald. Als het gaat om een specifieke prothese of de patiënt stelt een bijzondere eis, dan vervalt dit.
(2) Wordt hoogstens eenmaal per jaar uitbetaald.
(3) De tegemoetkoming bedraagt 30% van de waarde van de prothese. Wordt tweemaal per prothese en per zeven jaar uitbetaald.

Pro tip: na zeven jaar kun je een nieuwe tegemoetkoming aanvragen!

Tot 55 jaar

Interessant om te weten, is dat de leeftijdsvoorwaarde vervalt als je bepaalde aandoeningen hebt. Ook indien je je tanden moet laten trekken voor een orgaantransplantatie of een andere zware heelkundige ingreep heb je recht op een tegemoetkoming, ook al ben je ouder dan 55 jaar.

Normale tegemoetkomingVerhoogde
tegemoetkoming
Met
mondzorg-
traject (1)
Zonder
mondzorg-
traject (1)
Met 
mondzorg-
traject (1)
Zonder
mondzorg-
traject (1)
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2019
Uitneembare prothese

Van 289,00 
tot 460,50 euro

Van 248,50  
tot 420,00 euro
Van 361,50 
tot 581,00 euro
Van 359,50 
tot 579,00 euro
Plaatsing van tanden op onvolledige prothese (2)
 • Voor eerste tand
 • Voor tweede en volgende tanden

147,00

39,00

126,50
  
30,00

167,50
48,50

166,50
47,50
Herstelling van de prothese (3)100,5080,00121,00120,00
Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn (4)157,00136,50
169,00168,00

(1) Personen met een laag inkomen krijgen meer terugbetaald omdat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
(2) Wordt hoogstens eenmaal per jaar uitbetaald.
(3) De tegemoetkoming bedraagt 30% van de waarde van de prothese. Wordt tweemaal per prothese en per zeven jaar uitbetaald.

 

Opmerking over al deze bedragen: de aangegeven honoraria gelden enkel voor tandartsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard. Dit betekent dat deze tandartsen geconventioneerd zijn.

Wat betekent geconventioneerd zijn voor een tandarts?

Factuur te hoog

Geen onaangename verrassingen bij geconventioneerde zorgverleners.

Om onaangename financiële verrassingen voor de patiënt quasi onmogelijk te maken, bepalen de ziekenfondsen afspraken voor zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Hij moet zich met andere woorden aan de “conventie” houden die is afgesproken zodat de patiënt beschermd blijft.

Er zijn dus drie types zorgverleners.

 • De geconventioneerde zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen en rekent de officiële tarieven aan.
 • De gedeeltelijk geconventioneerde zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.
 • De niet-geconventioneerde zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium.

Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen.

Hoeveel je betaalt bij de tandarts, hangt dus af van welke behandelingen je laat verrichten en hoe “intensief” deze zijn. Veel hangt ook af van je leeftijd en hoe je verzekerd bent. Tot slot hangt het er van af of een tandarts geconventioneerd is of niet. Kost een tandarts meer? Dan heb je wellicht een niet-geconventioneerde tandarts of je hebt specifieke ingrepen laten uitvoeren waarbij een tegemoetkoming beperkt is of wegvalt.

3 thoughts on “Hoeveel kost een tandartsbezoek?

 1. Hans Meyfroodt

  Beste,

  Vanmorgen ging ik naar de tandarts.
  Enkel voor een controle.
  Ik moest 21,50 EURO betalen.
  Dit is nu de eerste keer dat ik moet betalen voor een controle.
  Voorheen was dat steeds gratis.
  Mag een tandarts die prijs rekenen voor enkel en alleen een controle ?

  mvg
  HANS Meyfroodt

  Reageren
 2. noel

  ik ben gisteren bij een niet-geconventioneerde tandarts geweest!! effe in mijn mond gekeken en een foto! en ik moest er 150€ betalen??? is dat normaal, ik krijg normaal wel 106€ terug?

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Relevante tandarts informatie